Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn xây dựng Xã hội học tập và phong trào Học tập suốt đời trên địa bàn
Ngày cập nhật 06/11/2018

Sáng ngày 25/10/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã, UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức Khai mạc lớp Tập huấn các chuyên đề về Xây dựng xã hội học tập, phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị năm 2018.

Theo Kế hoạch, khóa Tập huấn được tổ chức trong 02 ngày 25/10 – 26/10/2018 với hơn 303 đại biểu là Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng, Trưởng ban Mặt trận các thôn, tổ dân phố và 24 đại biểu là Phó Chủ tịch UBND xã, phường kiêm Chủ tịch Hội khuyến học, công chức Văn hóa xã hội, các xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tập huấn

Sau khai mạc, Với vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT), các đại biểu được nghe Đồng chí Lê Văn Chung – Chủ tịch Hội khuyến học thị xã, Báo cáo viên khóa Tập huấn đã nêu một số vấn đề khái quát về tình hình xây dựng XHHT và phong trào HTSĐ một số nước điển hình trên Thế giới, cũng như ở trong nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Thủy nói riêng; đồng thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại các xã, phường, thôn, tổ, các gia đình, Dòng họ trên địa bàn,…trong 3 năm qua và chuẩn bị tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình này.

Trên thực tế thời gian qua cho thấy gia đình, dòng họ, cộng đồng đóng vai trò quyết định trong xây dựng XHHT và đẩy mạnh phong trào HTSĐ, đây là một trong những nhân tố cơ bản để phong trào ngày càng phát triển rộng khắp. Vì vậy Hội Khuyến học thị xã phối hợp với phòng GD&ĐT thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan đã đẩy mạnh thực hiện hàng năm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh cần  có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về cách nghĩ, cách làm của các cấp, các ngành và của mọi thành viên trong xã hội dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung, đồng bộ của bộ máy chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân.

Do có sự biến động, thay đổi về nhân sự các thôn, tổ dân phố do sáp nhập,  nên tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chung đã triển khai lại một số nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Kế hoạch số 132/KH-UBND và Quyết định số 188/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Xây dựng thí điểm các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập, trên cơ sở đó, tổ chức nhân rộng ra toàn thị xã để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Thông qua khóa Tập huấn, các đại biểu nắm bắt kỹ hơn các văn bản, bám sát đầy đủ hơn các nội dung, chỉ tiêu, các biểu mẫu để triển khai thực hiện tốt hơn về công tác xây dựng Xã hội học tập, Học tập suốt đời trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020: Toàn thị xã có 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học thị xã được tập huấn;  80% gia đình, 60% dòng họ, 80% cộng đồng, 50-60% đơn vị được công nhận danh hiệu: Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng và Đơn vị học tập.

 

Nguyễn Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 246 khách