Tìm kiếm
Công bố 21 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 15/10/2018

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND, công bố 21 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/10/2016, Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 và Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Lĩnh vực Người có công có 2 TTHC, gồm: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em có 6 TTHC, gồm: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em; Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em; Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em; Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em; Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội có 8 TTHC, gồm: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật; Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật; Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng; Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội có 5 TTHC, gồm: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng; Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 
 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.484.362
Truy cập hiện tại 623 khách