Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Thủy: Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày cập nhật 11/10/2018

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng đến việc phục vụ các tổ chức, người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của thị xã Hương Thủy do ông Phan Hữu Sơn - Phó Trưởng phòng Nội Vụ dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy)

Trong thời gian 1 buổi, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các xã Thủy Tân, Phú Sơn và phường Thủy Lương. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc nội quy, Quy chế Văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007 của Bộ Nội vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức viên chức (CB,CCVC); thực hiện tương đối tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật công tác; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã phân công cán bộ trực, tiếp dân, xử lý các hồ sơ hành chính đầy đủ. Tại thời điểm kiểm tra, các phòng làm việc đều có biển tên chức danh; CB, CCVC chấp hành tốt quy định về đeo thẻ, nữ CNVC mặc áo dài đầu tuần, không uống rượu bia, hút thuốc tại công sở trong giờ làm việc...

Kiểm tra tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy)


Cùng trao đổi

Làm việc với lãnh đạo xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy)

Đoàn cũng đã nhắc nhở UBND các xã, phường cần niêm yết công khai số điện thoại của lãnh đạo Uỷ ban để nhân dân liên hệ khi cần thiết; cập nhật từ ISO 9001 - 2008 sang ISO 9001 - 2015; đối với UBND phường Thủy Lương và xã Thủy Tân cần khẩn trương hoàn thành bộ phận một cửa hiện đại để phấn đấu cuối năm 2018 tất cả các phường, xã trên địa bàn thị xã đều có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại...
 

Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 697 khách