Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bản tin bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng tuần 25
Ngày cập nhật 25/06/2024

Cập nhật tình hình bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng tuần 25

                                                                   

                                                         

                                                       

                                                      

Khoa KSBT - YTCC & ATTP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.546
Truy cập hiện tại 3.676 khách