Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/11/2023

Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2027/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND) (có văn bản đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.251.495
Truy cập hiện tại 929 khách