Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 02/10/2023

Ngày 28/9/2023, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND về việc công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. 

Theo đó, công nhận hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa hai hộ gia đình, cá nhân là: ông, bà Trần Văn Lịch - Nguyễn Thị Chung và ông, bà Phan Anh Tuấn - Đoàn Thị Quyên tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:

- Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 08, diện tích 83,5m2, tọa lạc xã Thủy Phù thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Trần Văn Lịch - Nguyễn Thị Chung, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 08, diện tích 71,9m2 và thửa đất số 391, tờ bản đồ số 08, diện tích 10,3m2, tọa lạc xã Thủy Phù thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Phan Anh Tuấn - Đoàn Thị Quyên, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ranh giới sử dụng đất đã thống nhất giữa hai hộ gia đình được xác định theo Trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã lập ngày 12/01/2023)

Đồng thời, UBND thị xã cũng đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc cắm mốc phân định ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất nêu trên; hướng dẫn công dân lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.  

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.590
Truy cập hiện tại 29.949 khách