Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Ngày cập nhật 05/04/2023

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tại thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các cơ sở giáo dục.

Danh mục bao gồm 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các Cơ sở giáo dục (có file Quyết định và Danh mục kèm theo).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/3/2023 và thay thế Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của UBND cấp huyện và thay thế TTHC số 32 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo giáo dục quốc dân tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giái quyết của UBND cấp huyện.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.408.185
Truy cập hiện tại 1.910 khách