Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày cập nhật 06/03/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1714/UBND-TP ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc Hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, văn bản hướng dẫn cụ thể:

- Đối với cấp tỉnh: Quy trình soạn thảo và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với cấp huyện: Quy trình soạn thảo và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung chi tiết của văn bản, xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Quý-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.679.536
Truy cập hiện tại 4.232 khách