Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày cập nhật 09/02/2021

Thực hiện Công văn số 69-CV/BTGTU, ngày 25/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy sao gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (có tài liệu kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.763.532
Truy cập hiện tại 1.244 khách