Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Môi giới chứng khoán không được xâm phạm tài sản, lợi ích của khách hàng
Ngày cập nhật 26/01/2021

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 121/2020/TT-BTC về hoạt động của công ty chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15/02/2021.

Thông tư nêu rõ về trách nhiệm của công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Theo đó, Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán làm việc tại các vị trí sau: Tư vấn, giải thích hợp đồng và thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng..

Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được:

Đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;

Thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;

Trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm cố định bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng, trừ trường hợp thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến;

Nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản;

Tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng hoặc thông tin bí mật khác có được khi thực hiện giao dịch cho khách hàng mà không phải để công bố thông tin hoặc theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

Sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán;

Xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích khác của khách hàng.

Đồng thời, Thông tư 121 cũng quy định rõ trách nhiệm của công ty chứng khoán đối với khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ môi giới. Cụ thể, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch với khách hàng, trực tiếp thực hiện giao dịch chứng khoán cho khách hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.

Công ty chứng khoán phải theo dõi chi tiết tiền và chứng khoán của từng khách hàng, cung cấp thông tin về số dư, số phát sinh tiền và chứng khoán cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu.

Công ty chứng khoán phải công bố về mức phí giao dịch chứng khoán trước khi khách hàng thực hiện giao dịch, phải công bố về mức phí giao dịch chứng khoán trên trang thông tin điện tử của công ty.

Thông tư 121 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.857
Truy cập hiện tại 1.704 khách