Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 09/12/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 24 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Diện tích quỹ đất: 4.724,90 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Giá đất cụ thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá cho từng vòng đấu (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Các lô LK-9 (15 lô)

1

379

153,10

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

8.000.000

1.224.800.000

62.000.000

180.000.000

2

380

161,00

8.000.000

1.288.000.000

65.000.000

180.000.000

3

381

260,80

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.216.800.000

111.000.000

350.000.000

4

392

150,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

5

393

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

6

394

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

7

395

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

8

396

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

9

397

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

10

398

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

11

399

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

12

400

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

13

401

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

14

403

228,00

8.000.000

1.824.000.000

92.000.000

270.000.000

15

404

272,50

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.316.250.000

116.000.000

350.000.000

II

Các lô LK-7 (9 lô)                        

16

406

267,70

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.275.450.000

114.000.000

350.000.000

17

407

182,80

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

8.000.000

1.462.400.000

74.000.000

230.000.000

18

408

190,80

8.000.000

1.526.400.000

77.000.000

230.000.000

19

409

309,20

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.628.200.000

132.000.000

400.000.000

20

420

150,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

21

421

150,00

8.000.000

1.200.000.000

60.000.000

180.000.000

22

430

317,50

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.698.750.000

135.000.000

400.000.000

23

431

264,00

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

8.000.000

2.112.000.000

106.000.000

350.000.000

24

432

317,50

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 12m và đường QH rộng 12m

8.500.000

2.698.750.000

135.000.000

400.000.000

TỔNG CỘNG

4.724,90

 

 

38.671.800.000

 

5.850.000.000

 

 Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2019 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/12/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/12/2019 cho đến 17h00 ngày 20/12/2019. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/12/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.470.025
Truy cập hiện tại 7.187 khách