Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 8/2019
Ngày cập nhật 08/10/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 26 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0
2 Cấp phép xây dựng 50 50 0 0 50 0 0 50 0 0 46 4 0 50 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 28 27 1 0 27 1 0 27 1 0 23 5 0 27 1 0
6 Tư pháp 15 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0
7 LĐ - TB& XH 53 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0
8 Đất đai 955 919 32 4 933 20 2 934 20 1 900 54 1 936 18 1
Tổng 1133 1106 33 4 1120 21 2 1121 21 1 1079 63 1 1123 19 1

Không hợp lệ: 8

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.736.791
Truy cập hiện tại 3.301 khách