Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 20/11/2018

rung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 05 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2);

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 05 lô đất với diện tích 2.918,6 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/10/2018 và ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước... cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: ≤  7 tầng;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

 

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2); cụ thể như sau:

 

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

196

04

P. Thuỷ Dương

598,0

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 12 m

16.000.000

9.568.000.000

1.435.200.000

2

197

04

P. Thuỷ Dương

570,0

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 12 m

16.000.000

9.120.000.000

1.368.000.000

3

198

04

P. Thuỷ Dương

570,0

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 12 m

16.000.000

9.120.000.000

1.368.000.000

4

199

04

P. Thuỷ Dương

590,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 12 m

16.000.000

9.444.800.000

1.416.720.000

5

200

04

P. Thuỷ Dương

590,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 15,5 m

16.500.000

9.739.950.000

1.460.992.500

Tổng số (05 lô đất)

2.918,6

 

 

46.992.750.000

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng)tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/12/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 04/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trườngChi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 04/12/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h ngày 04/12/2018 đến 16h ngày 06/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00’’ ngày 07/12/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

* Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.719
Truy cập hiện tại 2.487 khách