Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản, Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 20/11/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng và hồ sơ kèm theo của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 216; Tờ bản đồ số: 12.

- Địa chỉ: Khu 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 643,2 m2 (bằng chữ: sáu trăm bốn mươi ba phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng: 643,2 m2; chung: Không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 343,2 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất TCLNăm 50 năm kể từ ngày 15/10/1993.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(Chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 272552 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ cấp ngày 11 tháng 6 năm 2010; Số vào sổ cấp GCN: CH 00101; Chủ sở hữu: Ông Ngô Đức Văn và Bà Trần Thị Hoa chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại tổ 14, Phường Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hồ sơ số 000304 ngày 20/6/2017).

* Nơi có tài sản đấu giá: tại Khu 3 (thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 12), phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 17412706/HĐTCBĐS ngày 28 tháng 6 năm 2017 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế và Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 272552 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ cấp ngày 11 tháng 6 năm 2010; Số vào sổ cấp GCN: CH 00101; Chủ sở hữu: Ông Ngô Đức Văn và Bà Trần Thị Hoa chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại tổ 14, Phường Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hồ sơ số 000304 ngày 20/6/2017 và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 3.675.335.000 đồng (ba tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng tài sản

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2018 tại Khu 3 (thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 12), phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến ngày 04 tháng 12 năm 2018 để được Trung tâm và Ngân hàng hướng dẫn xem).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 05 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 16 giờ 30 ngày 07/12/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

c. Bước giá: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2018. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá, số vòng: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.674
Truy cập hiện tại 2.468 khách