Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản, Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 50 Thuận Hoá, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 20/11/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng và hồ sơ kèm theo của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 50 Thuận Hoá, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 136; Tờ bản đồ số: 20.

- Địa chỉ: số 50 Thuận Hoá, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 300 m2 (bằng chữ: ba trăm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng: 300 m2; chung: Không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: -/-.

c. Công trình xây dựng khác: Tên công trình: khách sạn.

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Khách sạn

210

1330,2

Khung bê tông cốt thép chịu lực, mái đổ bê tông, nền lát đá granite

Cấp 3

6

-/-

-/-

d. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-.

đ. Cây lâu năm: -/-.

e. Ghi chú: Thửa đất có 30m2 đất nằm trong lộ giới đường Thuận Hoá.

(Chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 441534 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 22 tháng 4 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS 00082; Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Văn Cường và Bà Trần Thị Kim Huy chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại Phường Phú Bài, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hồ sơ số 000412 ngày 27/7/2017).

* Nơi có tài sản đấu giá: số 50 Thuận Hoá (thửa đất số: 136, tờ bản đồ số: 20), phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 17410308/HĐTCBĐS ngày 03 tháng 8 năm 2017 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế và Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 441534 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 22 tháng 4 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS 00082; Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Văn Cường và Bà Trần Thị Kim Huy chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại Phường Phú Bài, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hồ sơ số 000412 ngày 27/7/2017 và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 7.316.254.000 đồng (bảy tỷ, ba trăm mười sáu triệu, hai trăm năm mươi bốn nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng tài sản.

TT

Tên tài sản

Diện tích (m2)

Tỷ lệ hao mòn

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất theo GCN số CC 441534

1

Quyền sử dụng đất ngoài quy hoạch

270

 

2

Quyền sử dụng đất trong quy hoạch

30

 

3

Công trình trên đất

1330,2

74%

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2018 tại số 50 Thuận Hoá (thửa đất số: 136, tờ bản đồ số: 20), phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến ngày 04 tháng 12 năm 2018 để được Trung tâm và Ngân hàng hướng dẫn xem).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 05 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâmDịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 16 giờ 30 ngày 07/12/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

c. Bước giá: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2018. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá, số vòng: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.623
Truy cập hiện tại 2.454 khách