Tìm kiếm
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản,Quyền sử dụng đất tại thôn Lương Nhơn, xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 20/11/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng và hồ sơ kèm theo của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thôn Lương Nhơn, xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất được quyền sử dụng:

- Thửa đất số: 84-1; Tờ bản đồ số: 06.

- Địa chỉ: Thôn Lương Nhơn, xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 317,9 m2 (bằng chữ: ba trăm mười bảy phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 317,9 m2; chung: Không m2.

- Mục đích sử dụng: 100 m2 đất ở và 217,9 m2 đất vườn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b. Ghi chú: Thửa đất được trích đo theo bản đồ địa chính năm 2005; Tổng diện tích: 317,9 m2 trong đó diện tích nằm trong lộ giới đường Lương Tân Phù 19,5m là 63,0m2.

(Chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 913646 do Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thuỷ cấp ngày 15 tháng 10 năm 2007; Số vào sổ cấp GCN: H 1888/2007; Tên người sử dụng đất Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu).

* Nơi có tài sản đấu giá: tại thôn Lương Nhơn (thửa đất số: 84-1, tờ bản đồ số: 06), xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 15352209/HĐTCBĐS ngày 24 tháng 9 năm 2015 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế và Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 913646 do Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thuỷ cấp ngày 15 tháng 10 năm 2007; Số vào sổ cấp GCN: H 1888/2007; Tên người sử dụng đất Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 315.615.000 đồng (ba trăm mười lăm triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng tài sản).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2018 tại thôn Lương Nhơn (thửa đất số: 84-1, tờ bản đồ số: 06), xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến ngày 04 tháng 12 năm 2018 để được Trung tâm và Ngân hàng hướng dẫn xem).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 05 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 16 giờ 30 ngày 07/12/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

c. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2018. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá, số vòng: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.137.127
Truy cập hiện tại 153 khách