Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/06/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2;

2. Diện tích quỹ đất: 1.226,25 m2; có chi tiết từng lô đất theo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 09/4/2018;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chiều cao công trình:Từ 2 - 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng 1 cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 70%;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 17/05/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

 

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

302

12

Xã Thủy Thanh

138,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

7.900.000

1.096.125.000

164.500.000

2

310

12

Xã Thủy Thanh

138,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

7.900.000

1.096.125.000

164.500.000

3

311

12

Xã Thủy Thanh

138,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

7.900.000

1.096.125.000

164.500.000

4

315

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

5

316

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

6

317

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

7

330

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

8

336

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

9

337

12

Xã Thủy Thanh

135,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

8.600.000

1.161.000.000

174.200.000

Tổng số (09 lô đất)

1.226,25

 

 

10.254.375.000

 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá: 50.000.000 đồng

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 18/07/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 18/07/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trườngChi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 18/07/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2018 đến 16 giờ 00 ngày 18/07/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 20/07/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

* Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 1.600 khách