Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/05/2018
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 09/05/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 11/05/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế như sau:

         1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Tài sản tọa lạc tại tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trên khuôn viên Khu đất thuê của nhà nước trả tiền thuê hàng năm như sau:

- Thửa đất: 401, tờ bản đồ 17;

- Diện tích đất: 16.479,5m2;

- Địa chỉ: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23/02/2060.

Danh mục tài sản theo Khoản 8 Chứng thư thẩm định giá số 1746/CTTĐG -CNHUE ngày 17/10/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC (Chỉ đấu giá tài sản trên đất, không đấu giá quyền sử dụng đất cũng như không đấu giá quyền quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước).

2. Nơi có tài sản đấu giáCông ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận tài sản đối với phương tiện, Các hóa đơn, chứng từ, Hợp đồng kinh tế đối với thiết vị máy móc…; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727337 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13 tháng 8 năm 2012; số vào sổ cấp GCN: CT 01747.

          4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 09/5/2018, tại Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 09/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

          6. Giá khởi điểm của tài sản12.138.534.095 đồng (Mười hai tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi lăm đồng).

          Giá khởi điểm trên không bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ về đất, tiền thuê đất và các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của bên có tài sản...

7. Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá.

  Tiền đặt trước khách hàng nộp từ ngày 07/5/2018 đến 16 giờ 30 ngày 09/5/2018 vào tài khoản số 161000279934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

  Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản từ tài khoản mang tên khách hàng tham gia đấu giá. Nếu khoản tiền đặt trước được chuyển khoản từ tài khoản khác không phải của khách hàng tham gia đấu giá là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Số tiền đặt trước không hợp lệ sẽ được chuyển trả lại đúng số tài khoản đã chuyển khoản cho bên B khi chủ tài khoản có đơn xin nhận lại số tiền trên đồng thời khách hàng đó không được hoàn lại tiền hồ sơ tham gia đấu giá đã mua.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

9. Bước giá: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 09/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  d. Người tham gia đấu giá phải tự xem xét điều kiện theo các điều kiện được nêu tại công văn số 9193/UBND-DN của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13/12/2017 và công văn số 1681/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá nếu mua được tài sản tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán toàn bộ các khoản thuế, chi phí liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản bao gồm: phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp của bên chuyển nhượng và các chi phí khác có liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước....vv.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 11/5/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Điện thoại: 0234 3811900./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 1.556 khách