Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án kêu gọi đầu tư
Ngày cập nhật 27/12/2017
 • Tên dự án: Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may
  Lĩnh vực dự án: Sản xuất công nghiệp
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2015 - 2016 đến năm 2020
  Mục tiêu: Phục vụ cho các nhà máy dệt, may xuất khẩu trên địa bàn và khu vực
  Quy mô: Không hạn chế quy mô
  Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp Phú Bài
 • Tên dự án: Công viên vườn Địa Đàng
  Lĩnh vực dự án: Du lịch - Dịch vụ
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2017 - 2018 đến năm 2020
  Mục tiêu và quy mô: Đáp ứng nhu cầu mai táng, cát táng và hỏa táng, lưu giữ tro cốt, dịch vụ phục vụ thăm viếng, tưởng niệm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài của người dân trên địa bàn tỉnh và các đối tượng khác có nhu cầu
  Quy mô dự án: 26 ha
  Địa điểm thực hiện: Thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Bằng và thôn Thượng Lâm, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
 • Tên dự án: Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Phú Bài
  Lĩnh vực dự án: Xây dựng và Cơ sở hạ tầng
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2015 - 2016 đến năm 2020
  Mục tiêu: Xây dựng nhà ở để bán, cho thuê đối với công nhân làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp
  Quy mô: Phục vụ hơn 5.000 công nhân
  Địa điểm thực hiện: Thị xã Hương Thủy
 • Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 đợt 2
  Lĩnh vực dự án: Xây dựng và Cơ sở hạ tầng
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2017 - 2018 đến năm 2020
  Mục tiêu và quy mô: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
  Quy mô dự án: 427,8 ha 
  Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn IV, đợt 2)
 • Tên dự án: Dự án đầu tư lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Thủy Châu
  Lĩnh vực dự án: Sản xuất nông nghiệp
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2015 - 2016 đến năm 2020
  Mục tiêu: Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
  Quy mô: 400 con lợn/ngày đêm; 200 con gia cầm/ngày đêm
  Địa điểm thực hiện: Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
 • Tên dự án: Khu du lịch kết hợp thương mại dịch vụ
  Lĩnh vực dự án: Các dự án thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ
  Giai đoạn dự án: Giai đoạn 2017 - 2018 đến năm 2020
  Mục tiêu và quy mô: Hình thành thiết chế du lịch - dịch vụ - thương mại phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. Khoảng 0,7 ha
  Địa điểm thực hiện: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.992.152
Truy cập hiện tại 1.559 khách