Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 30/12/2015
STT Tên dự án Địa điểm xây dựng Quy mô dự án Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha) Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm kinh phí GPMB) Ghi chú
A Giáo dục đào tạo          
1 Mầm non Thủy Lương phường Thủy Lương Xây nới 7 phòng học, 2 phòng CN, 3 HC, 1 bảo vệ; cải tạo 2 phòng cơ sở Lương Xuân, cải tạo 1 phòng, hàng rào CS Lương Đông 1.000                      5,718.000 mở rộng 3300 m2
2 Mầm non Sơn Ca   Xây mới 3 phòng học, 3 phòng CN, 1 hội trường; sửa chữa dãy 5 phòng 0.600                      5,142.000 mở rộng 1000 m3
3 Mầm non Sao Mai phường Phú Bài Xây mới 2 phòng học, 2 WC; sửa chwuax 6 phòng tại CS2 0.660                      1,404.000  
4 Mầm non Bình Minh phường Phú Bài Xây mới 3 phòng học, 1 phòng vi tính, hội trường; hoàn chỉnh sân vườn 0.400                      3,330.000  
5 Mầm non Thủy Vân xã Thủy Vân Xây mới 3 phòng học 0.820                      1,638.000  
6 Mầm non Hoa Hướng Dương   Xây mới 5 phòng học, 2 phòng CN, 6 phòng HC; cải tạo 5 phòng WC, sân, tường rào CS mới 0.900                      8,775.000 Quy hoạch mới
7 Mầm non Hoa Sữa   Xây mới 8 phòng học, 2 phòng CN, 6 phòng HC; quy hoạch CS mới 0.800                      9,808.000 Quy hoạch mới
8 Tiểu học số 2 Thủy Phù xã Thủy Phù Xây mới 9 phòng học, 1 TB, 1 kho; san mặt bằng, tường rào 1.900                      5,952.000  
9 Tiểu học Cư Chánh   Xây mới 1 phòng NN, 2 NT, 4 HC, hàng rào 120m; cải tọa sân tập; chống dột dãy 6 phòng 0.640                      3,268.000  
10 Tiểu học Thủy Vân xã Thủy Vân Xây mới 4 phòng học, 1 NT, 1 kho, 1 bảo vệ, WC giáo viên; cải tạo sân vườn 1.200                      3,530.000  
11 Tiểu học số 2 Phú Bài phường Phú Bài Xây mới 12 phòng học, 1 phòng mỹ thuật, 1 TB; sửa chữa dãy phòng hành chính 0.920                      6,328.000  
12 Tiểu học Thanh Lam phường Thủy Phương Xây mới 4 phòng HC, 1 TB, sân thể dục 0.670                      2,480.000  
13 Tiểu học Dạ Lê phường Thủy Phương Xây mới 5 phòng học, cải tạo 12 phòng, 4 HC, WC học sinh 1.310                      3,306.000  
14 THCS Thủy Bằng xã Thủy Bằng Xây mới 1 phòng học, 2 TNTH, 6 HC; cải tạo 4 phòng học, 1 thư viện, 1nhà đa năng, hàng rào 360m, sân thể dục 1.530                      5,128.000 Mở rộng 2000 m2
15 THCS Thủy Vân xã Thủy Vân Xây mới 2 bộ môn, 6 HC, 1 nhà đa năng, 1 bảo vệ; cải tạo 2 TH 1.820                      3,432.000  
16 THCS Thủy Phương phường Thủy Phương Xây mới 6 phòng học, 2 phòng vi tính, 1 NN, 2 TH, 2 phòng họp, 1 nhà đa năng, 1 bảo vệ; cải tạo 12 phòng CN, WC 0.820                      8,220.000  
17 THCS Thủy Thanh xã Thủy Thanh Xây mới 2 bộ môn, 6 HC, 1 nhà đa năng, 1 bảo vệ; cải tạo 2 TH, tường rào 350m, 2 WC 1.360                      4,501.000  
B DẠY NGHỀ          
C Y TẾ          
D VĂN HÓA          
1 Công viên thiếu nhi  phường Thủy Lương Xây mới 0.600                      5,000.000 Lộ trình 2016-2019
2 Chợ Thủy Lương phường Thủy Lương 700 m2 2.000                      4,000.000 Lộ trình 2016-2019
3 Khu dịch vụ tổng hợp hồ Tả Trạch xã Dương Hòa   75.500                  200,000.000 Lộ trình 2016-2020
E THỂ THAO          
F MÔI TRƯỜNG          
1 Công viên cây xanh hồ Ba Cửa phường Phú Bài   90.000                  300,000.000 Lộ trình 2016-2019
             

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.992.319
Truy cập hiện tại 1.575 khách