Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 15/07/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Tọa lạc tại tổ 9, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

2. Diện tích quỹ đất: 3.380,6 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng)

Bước giá        (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

ODT132

190,0

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

4.400.000

836.000.000

42.000.000

125.000.000

2

ODT131

234,4

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13,5 m và đường QH rộng 12 m

4.800.000

1.125.120.000

57.000.000

168.000.000

3

ODT374

136,0

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

 

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

4

ODT375

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

5

ODT376

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

6

ODT377

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

7

ODT378

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

8

ODT379

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

9

ODT380

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

10

ODT381

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

  80.000.000

11

ODT382

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

12

ODT383

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

13

ODT384

136,0

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

14

ODT385

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

15

ODT386

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

16

ODT387

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

17

ODT388

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

18

ODT389

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

19

ODT390

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

20

ODT391

136,0

3.900.000

530.400.000

27.000.000

80.000.000

21

ODT351

229,0

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

4.400.000

1.007.600.000

51.000.000

150.000.000

22

ODT352

279,2

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m

4.800.000

1.340.160.000

68.000.000

200.000.000

 

 

3.380,6

 

 

13.856.080.000

 

 

 

Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam - Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 31/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 31/07/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 31/07/2019 cho đến 16h30 ngày 02/08/2018. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hạn cuối đến 16h30 ngày 02/08/2018).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 03/08/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 1.645 khách