Tìm kiếm
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đã đầu tư - hoàn thành
Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án xưởng sản xuất gia công các sản phẩm nội, ngoại thất từ gỗ tại...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết đính số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.262.109
Truy cập hiện tại 123 khách