Tìm kiếm
Thông báo kết quả giám sát chuyên đề về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 28/05/2019

Ngày 23/5/2019, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp thông báo kết quả giám sát công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2015-2018. Tham dự phiên họp có: ông Phan Anh Thư - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã, ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó các Ban HĐND thị xã, thành viên Ban KTXH HĐND thị xã, lãnh đạo các phòng: Văn hóa Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Kinh tế, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, lãnh đạo 12 phường, xã.

Báo cáo chuyên đề đánh giá thực tiễn tình hình các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2015-2018 bao gồm: Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã; Thư viện; Sân vận động; Bể bơi; Nhà thi đấu đa năng; Bưu điện phường, xã và các thiết chế văn hóa, thể thao xã, phường. Nêu ra một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng, quản lý và sử dụng như: đầu tư giai đoạn 2015-2018 đạt 12 tỷ đồng; hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới (nhà văn hóa, sân bóng); 92/101 thôn tổ đạt chuẩn văn hóa; tuy vậy vẫn còn một số hạn chế như tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực này chỉ khoangrt 3,5%; nguồn thu từ các hoạt động của các thiết chế văn hóa hạn chế, bình quân 1 năm Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao thu vào 500 triệu đồng, không bù được chi phí đầu tư, công năng hoạt động của bể bơi thị xã hạn chế, nguồn thu từ các hoạt động của các nhà văn hóa xã, phường còn hạn chế, chỉ có xã Thủy Thanh nộp vào ngân sách bình quân 20 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận tại phiên họp, ông Phan Anh Thư - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND thị xã kiến nghị:

1. Đảng ủy, HĐND, UBND, đoàn thể cấp xã quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác văn hóa để nâng cao nhận thức trong lãnh chỉ đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị.

2. Phòng Văn hóa Thông tin Rà soát các nội dung liên quan tại Quyết định số 20/2013-QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 để tham mưu cho UBND thị xã trong quy hoạch và thực hiện các quy hoạch liên quan đến thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã. Xây dựng quy chế mẫu về hoạt động một số thiết chế văn hóa trên địa bàn như: nhà văn hóa xã phường, nhà văn hóa thôn, tổ đảm bảo hoạt động đúng mục đích và hiệu quả. Có văn bản thống nhất về tên gọi nhà văn hóa thôn tổ theo quy định hiện hành.

3. UBND thị xã tăng cường tuyên truyền, vận đông, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch các thiết chế văn hóa còn thiếu như nhà thi đấu đa năng để đề xuất đầu tư với HĐND thị xã trong giai đoạn tiếp theo. Xem xét đề nghị HĐND thị xã bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn đối với một số nhà văn hóa phường, xã còn thiếu như: Thủy Châu, Thủy Lương.

4. HĐND thị xã ưu tiên ngân sách để đầu tư cho các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã theo tinh thần Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 17/4/2013 của HĐND tỉnh về quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời tăng cường giám sát việc đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 121 khách