Tìm kiếm
Hương Thủy: Học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019
Ngày cập nhật 30/04/2019

Sáng ngày 25/4/2019, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã để học tập, triển khai chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên, Báo cáo viên Thị ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thị xã; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã.

 

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Phan Anh Thư quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2019 với 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Anh Thư - UVTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng đã triển khai Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về quán triệt, triển khai nghiên cứu, học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu, quán triệt các nội dung của Chuyên đề. Sau hội nghị, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định của Thị ủy; coi nội dung “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ gìn ANCT, TTAT xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Quy định 124 của Ban Bí thư. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt Quy định 101, Quy định 08 về trách nhiệm nêu cương của cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “học tập và làm theo Bác” đảm bảo thiết thực hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác.

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.262.326
Truy cập hiện tại 177 khách