Tìm kiếm
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 01/2019
Ngày cập nhật 26/02/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp phép xây dựng 7 5 2 0 5 2 0 5 2 0 7 0 0 7 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 28 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 14 10 4 0 9 5 0 10 4 0 10 4 0 9 4 1
6 Tư pháp 24 22 2 0 21 3 0 21 3 0 24 0 0 24 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 393 341 51 1 352 40 1 333 59 1 321 71 1 383 9 1
Tổng 467 407 59 1 416 50 1 398 68 1 391 75 1 452 13 2

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.332
Truy cập hiện tại 6.113 khách