Tìm kiếm
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày cập nhật 14/01/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
2 Cấp phép xây dựng 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
3 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
4 Nội vụ -Thi đua-Khen thưởng 105 105 0 0 105 0 0 105 0 0 105 0 0 105 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 17 16 1 0 16 1 0 16 1 0 16 1 0 16 1 0
6 Tư pháp 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 16 1 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 686 666 20 0 661 25 0 656 30 0 626 60 3 676 9 1
Tổng 828 807 21 0 802 26 0 797 31 0 774 61 3 816 11 1

Số phiếu không hợp lệ: 0

Phước Nam
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.098
Truy cập hiện tại 5.877 khách