Tìm kiếm
Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 17/12/2018

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn thị xã, kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã nghe báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, cũng như công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thị xã. Ngoài ra, HĐND thị xã đã nghe báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và thông báo của UBMTTQ Việt Nam thị xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2018. 

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019

Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, có trách nhiệm.
 
HĐND thị xã đã thông qua những nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2019; Nghị quyết về  giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất vào mục đich công ích và tài sản công trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thị xã…
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu . 
 
 
 
Đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thị xã tổ chức điều hành, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo. 
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị, sau kỳ họp, UBND thị xã và các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức quán triệt, nhanh chóng cụ thể hoá những nội dung mà kỳ họp đã thông qua; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, vững chắc trên các lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thị xã bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát để đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, góp phần giúp UBND thị xã, các ngành, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách; giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân đồng sức, đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đã đề ra.
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.137.127
Truy cập hiện tại 151 khách