Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 17 (mở rộng)
Ngày cập nhật 12/12/2018

Sáng ngày 10/12/2018, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 17 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); thảo luận đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019; Chương trình công tác của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Quang - Ủy viên TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội thị xã tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: 
Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 100,7%KH, tăng 15,9% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - TTCN và xây dựng tăng 16,1%, dịch vụ tăng 19%, sản xuất nông nghiệp tăng 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,5 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 39,228 nghìn tấn, đạt 106%KH; thu ngân sách trên địa bàn đạt 113,2% dự toán, thu từ cấp quyền sử dụng đất hơn 175 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.000 tỷ đồng, đạt 133%KH. Công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị được quan tâm và ưu tiên đầu tư phát triển. 
 
 
Văn hoá, xã hội đạt kết quả tốt trên nhiều mặt. Giáo dục - Đào tạo có sự chuyển biến tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,99%. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; Nhưng với sự nổ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội đạt được những chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,8%. Trong đó; dịch vụ tăng bình quân 18,3%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 15,3%/năm; nông nghiệp tăng bình quân 2,9%/năm. Cơ cấu kinh tế của thị xã có sự chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 88,2%; Dịch vụ chiếm 8,6%; khu vực nông nghiệp chiếm 3,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 6.500 tỷ đồng. 
Trong giai đoạn 3 năm đã huy động được nguồn vốn đầu tư từ ngân sách là hơn 736 tỷ đồng để tập trung đầu tư cho các công trình giao thông quan trọng. Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đến nay có 4/7 xã được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; xã Thủy Bằng và Phú Sơn đạt 19/19 tiêu chí, xã Thủy Vân đạt 18/19 tiêu chí. Đang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Thủy Bằng và Phú Sơn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
Văn hóa - xã hội có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục ở các cấp học đã có chuyển biến; Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững và nâng cao qua từng năm. Hoạt động y tế được củng cố và phát triển cả về cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sĩ. Công tác giải quyết việc làm có những chuyển biến tích cực, thị xã đã tích cực tạo điều kiện thông qua việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm nhằm giúp các đơn vị, các doanh nghiệp tiếp cận với người lao động tốt hơn. Trong 3 năm qua đã giải quyết việc làm cho 5.500 lao động. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,99% năm (2018).
 
Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề học tập qua các năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. 
 
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết năm 2018 chưa đạt; Chưa tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư để phát triển dịch vụ và đẩy mạnh phát triển một số ngành nghề truyền thống; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là dịch vụ chưa thật sự tương xứng với tiềm năng hiện có. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, các việc phức tạp trong quá trình triển khai làm chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Một số lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chưa thật đều. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đào tạo nghề và chuyển đổi nghề ở khu vực nông thôn. Tiến độ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch còn chậm. Công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng có lúc còn buông lỏng dẫn đến vi phạm về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, phải xóa tên đảng viên. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội tuy có giảm nhưng tội phạm ma túy, đánh bạc qua mạng và cho vay nặng lãi của các tổ chức tín dụng đen có chiều hướng gia tăng. 
Hội nghị cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết KT - XH năm 2018; Chương trình công tác năm 2019 của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thị ủy; Tiến hành lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (lần 2) giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.137.127
Truy cập hiện tại 150 khách