Tìm kiếm
Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/10/2018

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó với bao gồm các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục); Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (6 thủ tục); Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (8 thủ tục); Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)

UBND tỉnh giao: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (nếu có); triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016; Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 355 khách