Tìm kiếm
Công bố 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT tỉnh
Ngày cập nhật 17/08/2018

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND về công bố 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT tỉnh, gồm:

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL

quy định TTHC

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Công nhận làng nghề

30 ngày làm việc

Chi cục Phát triển nông thôn - 53 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ

2

Công nhận nghề truyền thống

30 ngày làm việc

 

3

Công nhận làng nghề truyền thống

30 ngày làm việc

 


UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Cập nhật các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.
2.  Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 341 khách