Tìm kiếm
Công bố 02 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT
Ngày cập nhật 06/08/2018

Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.
Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính từ số 63 đến 74 và 76 đến 83 tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gửi Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến trước khi ban hành.

1.    Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

            Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

             Phí, lệ phí

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí

07 ngày làm việc

Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/4/2018

   2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf

Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016.

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

              Phí, lệ phí

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

07 ngày làm việc

Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

07 ngày làm việc

Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate

Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn

Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards & Snooker

Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay

Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao

Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ

Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

07 ngày làm việc

Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness

Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí

Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh

Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam

Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển

Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt

07 ngày làm việc

Do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/4/2018

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga

Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 338 khách