Tìm kiếm
Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/06/2017

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND về Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

 

Theo đó, quy định điều kiện khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông cho các tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có Giấy phép khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông do UBND tỉnh cấp.
2. Có thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện nơi có giấy phép được cấp.
3. Tổ chức cắm mốc ranh giới mỏ tại thực địa theo hồ sơ mốc ranh giới các điểm góc khu vực khai thác do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp.
4. Thực hiện đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi mỏ được cấp phép.
5. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường lần đầu trong hoạt động khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định.
6. Có Giám đốc điều hành mỏ đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Khoáng sản và thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi giấy phép khai thác được cấp.
7. Xây dựng hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
8. Có bãi tập kết cát, sỏi hoặc có hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
9. Hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.634 khách