Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
 
Thứ hai
13/9/2021

Sáng: Họp trực tuyến covid

Chiều: Hội ý cơ quan

 

Thứ ba
14/9/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư
15/9/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Đoàn giám sát phường Thủy Dương

 

Thứ năm
16/9/2021

Sáng: Họp Thị ủy

Chiều: Đi cơ sở

 

Thứ sáu
17/9/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ bảy
18/9/2021

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 339 khách