Tìm kiếm
Hỗ trợ 400.000đ/người/tháng và hỗ trợ tiền xăng xe 200.000đ/người/tháng cho cán bộ công tác tại Trung tâm hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 09/05/2017

Ngày 04/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức  làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó, ở thị xã có 22 người ở Trung tâm Hành chính công gồm: Bộ phận Quản lý (02 người); Hành chính- Tổng hợp (04 người, ); Hỗ trợ - Giám sát (01 người, riêng thành phố Huế: 02 người). Tổng số: 07 người ; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 11 người; Cơ quan Trung ương: 4 người (Thuế: 01, BHXH: 01, CA: 02) với mức hỗ trợ là: Hỗ trợ 400.000đ/người/tháng và hỗ trợ tiền xăng xe 200.000đ/người/tháng;  

- Đối với chi hỗ trợ may trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 02 bộ trang phục/năm tương ứng với số tiền là 1.500.000đ/người/năm.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 12 khách