Tìm kiếm
Niêm niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày cập nhật 26/01/2024

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy. Ngày 25/01/2024, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã phê duyệt ban hành Công văn số 229/UBNDTNMT về việc niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hương Thủy.

 

Theo đó, để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.

Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

(Có Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.677
Truy cập hiện tại 3.716 khách