Tìm kiếm
Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất
Ngày cập nhật 10/01/2024

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký phê duyệt Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số O648005, diện tích 1290m² theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 30/9/1999 của UBND huyện Hương Thủy đã cấp cho hộ ông Hoàng Ba, mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp. Địa chỉ thửa đất: Phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên bị mất.

(Nội dung chi tiết tại các file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.494
Truy cập hiện tại 3.655 khách