Tìm kiếm
Quyết định công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 10/01/2024

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký phê duyệt Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

 

Theo đó, công nhận nội dung hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất: ông, bà Phan Ngọc Toàn – Võ Thị Nguyện; ông, bà Lê Qua – Thái Lan Anh; ông, bà Nguyễn Phạm Đăng Vinh – Đỗ Thị Yên và bà Võ Thị Né tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy theo nội dung tại Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 30/5/2023 của UBND phường Thủy Châu về đề nghị công nhận hòa giải tranh chấp đất đai, với các nội dung như sau:

- Công nhận thửa đất số 444, tờ bản đồ số 21, diện tích 630,8m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Phan Ngọc Toàn – Võ Thị Nguyện trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công nhận thửa đất số 442+866, tờ bản đồ số 21, diện tích 142,7m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Né trú tại phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công nhận thửa đất số 188+831, tờ bản đồ số 21, diện tích 281,0m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Lê Qua – Thái Lan Anh trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đối với thửa đất số 317+873+867, tờ bản đồ 21, diện tích 142,0m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Nguyễn Phạm Đăng Vinh – Đỗ Thị Yên trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ranh giới sử dụng đất đã thống nhất giữa các chủ sử dụng đất được xác định theo Trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy lập ngày 21/12/2022 kèm theo)

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các công việc sau:

- UBND phường Thủy Châu tổ chức cắm mốc phân định ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất theo Điều 1 của Quyết định này.

- Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã phối hợp với UBND phường Thủy Châu hướng dẫn lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ông, bà Phan Ngọc Toàn – Võ Thị Nguyện; ông, bà Lê Qua – Thái Lan Anh; ông, bà Nguyễn Phạm Đăng Vinh – Đỗ Thị Yên và bà Võ Thị Né theo quy định.

Quyết định công nhận hòa giải thành có hệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2024 (có file Quyết định kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.443
Truy cập hiện tại 3.637 khách