Tìm kiếm
Nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2023
Ngày cập nhật 30/05/2023

Sáng 29/5, Ban Tuyên giáo Thị uỷ phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2023. Đồng chí Phan Anh Thư - UVTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã dự và phát biểu khai mạc.

Tại lớp học, gần 100 đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế thị xã được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương"; nội dung cốt lõi và giá trị tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; một số chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước; thông tin về tình hình thời sự trong nước, thế giới…
 
 
Thông qua việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thị xã. Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc của các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị theo các nội dung được đề ra trong Kết luận 01 của Bộ Chính trị để tổ chức thực hiện trong năm 2023 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở để xây dựng Đảng bộ thị xã và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.250.975
Truy cập hiện tại 815 khách