Tìm kiếm
Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 12/05/2023

Sáng 12/5, UBND thị xã Hương Thuỷ tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác CCHC cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Võ Thị Minh Thảo nhấn mạnh, thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao năng lực, nghiệp vụ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
 
 
Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên đến từ Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu những nội dung liên quan đến việc triển khai các chủ trương, văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC, gắn với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; các kỹ năng về lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC và báo cáo công tác CCHC định kỳ hàng năm; giải pháp để duy trì và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo; hướng dẫn thực hiện việc thiết lập quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, các nội dung liên quan đến tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61 ngày 23/4/2018, Nghị định số 107 ngày 06/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 01 ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; hướng dẫn tạo tại khoản dịch vụ công, tiếp cận, sử dụng và hướng dẫn người dân nộp và tra cứu hồ sơ nộp trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử; cài đặt và sử dụng ví điện tử trên nền tảng Hue-S; triển khai tự đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác CCHC.
 
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 14/5.
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.253.176
Truy cập hiện tại 6.695 khách