Tìm kiếm
Tổ chức cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2023
Ngày cập nhật 27/04/2023

Sáng ngày 24/4, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Hương Thủy tổ chức khai mạc Lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023. Tham dự Lễ có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí, UVTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP và AN thị xã; tham dự có các thành viên Hội đồng và 240 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 5 ngày, 240 học viên là cán bộ, đảng viên tham gia lớp cập nhật kiến thức QP và AN được học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Dân tộc, Tôn giáo gắn với QP, AN trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia; An ninh mạng; Nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Lực lượng dự bị đồng viên; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

Quang cảnh buổi khai giảng

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở cơ sở trước tình hình mới. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Từ đó góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

 

Ban CHQS thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.654.516
Truy cập hiện tại 1.540 khách