Tìm kiếm
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2023
Ngày cập nhật 24/04/2023

Ngày 21/4/2023, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 61/TB-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2023. Theo đó:

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo bổ sung 05 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 là 11 chỉ tiêu (tăng 05 chỉ tiêu theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã) cụ thể như sau:

- Phường Phú Bài 01 chỉ tiêu công chức Tài chính - Kế toán;

- Xã Thủy Thanh 01 chỉ tiêu công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Xã Phú Sơn 02 chỉ tiêu công chức, gồm có: 01 công chức Tài chính - Kế toán; 01 công chức Chỉ huy trưởng quân sự;

- Xã Dương Hòa 01 chỉ tiêu công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và hình thức, nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023 và Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với chỉ tiêu bổ sung nêu trên: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo này.

Thông báo này được gửi đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường để phổ biến và thực hiện các nội dung có liên quan; đồng thời, được niêm yết tại Trang Thông tin điện tử của thị xã và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.339
Truy cập hiện tại 3.585 khách