Tìm kiếm
Hương Thủy triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2023
Ngày cập nhật 17/02/2023

Chiều 17/2, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Thủy tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có các thành viên Ban đại diện HĐQT và Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã. 

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022 là 365.500 triệu đồng, tăng 64.700 triệu đồng (tăng 21,6%) so với đầu năm. Các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng do NHCSXH tỉnh giao đã hoàn thành 100% kế hoạch, chất lượng tín dụng ngày càng nâng lên, hoạt động của Phòng giao dịch luôn được đảm bảo theo quy định. Hiệu quả hoạt động của NHCSXH được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực như: nguồn vốn, tín dụng, tài chính, thông tin truyền thông được triển khai rộng khắp, từ đó đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.
 
Phòng giao dịch NHCSXH thị xã luôn chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại 10 điểm giao dịch tại các xã, phường. Thông qua hoạt động giao dịch đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách thuận tiện, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại... đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”. 
 
Tính đến cuối năm 2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã là 363.639 triệu đồng với 191 tổ tiết kiệm và vay vốn, 7.518 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,8% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai. Việc thực hiện ủy thác nguồn vốn qua các Hội, đoàn thể không chỉ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách mà còn huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 
 
Tại hội nghị các đồng chí thành viên Ban đại diện, Chủ tịch UBND các xã, phường, các đơn vị nhận uỷ thác đã phát biểu, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục nhằm đưa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao, ổn định và bền vững. 
 
 
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu  các xã, phường phối hợp với NHCSXH thị xã tập trung thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP khi có nguồn vốn; UBND các xã, phường làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình thụ hưởng năm 2023. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tiếp tục kiểm tra, giám sát có hiệu quả nguồn vốn ủy thác. Chấn chỉnh thực hiện chỉnh sửa, khắc phục tồn tại sau kiểm tra, hoàn thành kế hoạch kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; quan tâm chỉ đạo, bố trí cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực, tập trung huy động vốn nhàn rỗi gửi vào NHCSXH thị xã.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.431
Truy cập hiện tại 3.631 khách