Tìm kiếm
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022
Ngày cập nhật 07/02/2023

Chủ tịch UBND thị xã vừa có Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 công bố Danh mục 01 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022

Theo đó, danh mục 01 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 là: Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy. Ngày hết hiệu lực: 12/01/2022. Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: Do Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thị xã Hương Thủy thay thế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.253.074
Truy cập hiện tại 6.647 khách