Tìm kiếm
Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 17/01/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 của Ban Chấm thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022 thông báo.

1. Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022. (có danh sách kèm theo).

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi, nộp đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ). Thời gian nhận đơn phúc khảo: 15 ngày, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/01/2023. Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

3. Không giải quyết phúc khảo đối với các trường hợp đơn phúc khảo nhận sau thời hạn trên hoặc đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, email...và trường hợp không nộp lệ phí phúc khảo./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.253.576
Truy cập hiện tại 6.911 khách