Tìm kiếm
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 04/01/2023

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022 thông báo một số nội dung như sau:

 

1. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 15/12/2022. Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển có 10 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

- Danh sách gồm 10/10 thí sinh đăng ký đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 trong kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022 (Có danh sách kèm theo).

- Kể từ ngày 26/12/2021 đến hết ngày 30/12/2022 các thí sinh tự đối chiếu thông tin đã niêm yết với hồ sơ cá nhân nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện thoại 0234.3851430 để được chỉnh sửa kịp thời.

3. Hình thức nội dung thi vòng 1:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

4. Thời gian, địa điểm thi vòng 1: Ngày 07/01/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút tại Hội trường.

- Lịch thi cụ thể như sau:

* Phần thi Tin học: Từ 8h15 đến 8h45

* Phần thi Tiếng anh: Từ 9h00 đến 9h30

* Phần thi Kiến thức chung: Từ 9h45 đến 10h45

 

5. Phí tuyển dụng

- Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh, nộp tại phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy trước 17h00 ngày 05/01/2023 (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật).

- Nếu quá thời gian nêu trên, thí sinh không đến nộp phí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ thi.

6. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự thi:

- Yêu cầu các thí sinh tham dự thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.

- Tuân thủ Nội quy thi tuyển trong thời gian dự thi.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã theo số điện thoại 0234.3851430 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTD;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;

- Trang TTĐT thị xã (để TB);

- Thí sinh dự tuyển;             

- Lưu: HĐTDVC.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ

Võ Thị Minh Thảo

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.477
Truy cập hiện tại 6.191 khách