Tìm kiếm
Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã năm 2022
Ngày cập nhật 16/12/2022

Ngày 16/12/2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp đã có quyết định số 02/QĐ-HĐTDVCSN về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.049
Truy cập hiện tại 5.990 khách