Tìm kiếm
Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022
Ngày cập nhật 08/12/2022

Trong các ngày từ 7-13/12, hơn 100 thành viên thuộc Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Ban Quản lý xây dựng NTM, Ban phát triển nông thôn, Ban giám sát cộng đồng, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, các HTX, các chủ trang trại và nông dân tiêu biểu của các xã Thủy Thanh, Thủy Tân, Thủy Phù, Dương Hòa và Phú Sơn được tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022, do phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy tổ chức.

Các thành viên tham gia tập huấn được giới thiệu: Kế hoạch 353 năm 2022 của UBND tỉnh về “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 114 năm 2022 của UBND thị xã về “Thực hiện chương trình xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025” và Quyết định 2265 năm 2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; đồng thời được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai, thực hiện xây dựng NTM ở từng địa phương.
 
 
Bên cạnh giúp các xã có thể rà soát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao, thông qua đợt tập huấn lần này còn góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu sớm đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM mới kiểu mẫu có kinh tế phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy, an ninh trật tự đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.
 
Được biết, căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, tính tới thời điểm hiện tại: Thủy Thanh đạt 15/19 tiêu chí; Thủy Tân đạt 14 tiêu chí; Thủy Phù và Dương Hòa đạt 13 tiêu chí; Phú Sơn đạt 8 tiêu chí.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.653.665
Truy cập hiện tại 1.212 khách