Tìm kiếm
Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022
Ngày cập nhật 21/11/2022

Ngày 03/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 211/TB-UBND về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc UBND thị xã năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu cần tuyển dụng: 07 Chỉ tiêu, theo từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

 

Đơn

vị

Biên chế được giao năm 2022

 

Biên chế hiện có

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Vị trí

tuyển dụng

Chuyên ngành

Trung tâm

Phát triển

quỹ đất

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

10

7

4

Đại học

Công tác bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư

Quản lý đất đai;

Kế toán; Kinh tế;

Quản trị kinh doanh; Luật

 

3

Đại học

Công tác xây dựng hạ tầng

Xây dựng cầu đường;

Xây dựng dân dụng - công nghiệp; Kiến trúc sư

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 15/12/2022 (trừ ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy, chủ Nhật).

Sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

4. Hình thức, nội dung và thời gian thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn

- Nội dung thi: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.535
Truy cập hiện tại 6.216 khách