Tìm kiếm
Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022
Ngày cập nhật 20/10/2022

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc bố trí nhiệm sở viên chức trúng tuyển ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2022.

Phòng Nội vụ thông báo thời gian nhận quyết định tuyển dụng viên chức của các thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 144, đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Phòng Nội vụ thị xã thông báo để các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.653
Truy cập hiện tại 6.263 khách