Tìm kiếm
Kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2022
Ngày cập nhật 22/09/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã, thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã năm 2022.

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy- Điện thoại liên hệ: 0234.3851430./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.000.661
Truy cập hiện tại 137 khách